بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/26
کل خالص ارزش دارائی ها 17,709,373,740 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,149,660 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,149,660 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,160,053 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,404

صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/04/13

مدیر صندوق:

كارگزاري سهام گستران شرق

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

الهه خواجهءدهاقاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها